Nazwa firmy:
Salomon Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Adres:
Ul. Słowiańska 2
74 – 500 Chojna

Numer telefonu:
91 414 21 24 

Adres e-mail:

Adres strony internetowej: 
 
Działalność firmy:
Nasza firma specjalizuje się w obsłudze firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji specjalistycznych szkoleń, kursów, doradztwie biznesowym oraz zawodowym.
Pełnimy funkcję służby bhp w kilkunastu urzędach oraz firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzone nadzory w zakresie bhp poszerzone są o audyty oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Prowadzimy szkolenia bhp, ppoż, podnoszące kwalifikacje zawodowe na terenie całego kraju.
 
Główne produkty firmy:
-Pełnienie funkcji służby BHP u Zleceniodawcy,
-Przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż
-Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
-Realizacja szkoleń uprawniających do obsługi urządzeń dozorowanych technicznie np. wózków jezdniowych, żurawi przeładunkowych itp.
-Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkoleń językowych 
-Opracowanie wniosków o uzyskanie dotacji z Urzędów Pracy
-Opracowanie dokumentacji HACCP

Firma poszukuje: 
Poszukujemy  firm i instytucji, którzy zobligowani są do utworzenia w swoim zakładzie pracy służby BHP  i byliby zainteresowani zleceniem obsługi firmie zewnętrznej. 
Jako organizator szkoleń specjalistycznych i branżowych poszukujemy firm i instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem określonych szkoleń np. dotyczących certyfikacji drewna, bhp, ppoż, obsługi urządzeń dozorowanych, podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.