resized_111x126_Ocena_pomys__u.jpgOcena pomysłu klienta na biznes to m.in.: 
- ocena rynkowego zapotrzebowania oraz nasycenia proponowanymi przez firmę produktami/usługami,
- przedstawienie potencjału konkurencji,
- analiza i weryfikacja źródeł finansowania inwestycji,
- oszacowanie wartości niematerialnych i prawnych będących w Państwa posiadaniu,
- zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,
- inne obszary, dopasowane indywidualnie. 

Wynikiem oceny jest raport, w którym przedstawiona jest analiza koncepcji biznesowej, wraz z zaleceniami do dalszych działań. Dodatkowo, otrzymają również Państwo certyfikat udziału w ocenie. 

Zaufanie to podstawa. Rozpoczynając współpracę, podpiszemy z Państwem umowę, gwarantującą Państwu zachowanie przez pracowników Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii pełnej poufności danych, na każdym etapie wspólnych działań.