Inicjatywa klastra drzewno-meblarskiego związana jest z realizacją projektu "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy". W ramach projektu, powołane zostało Branżowe Centrum Kompetencji przemysłu drzewno-meblarskiego, które pozwoliło zgrupować w jednym miejscu przedsiębiorstwa branżowe, jak również przedstawicieli świata nauki. 

Po zakończeniu jego realizacji, które nastąpiło w czerwcu 2011 r., w dalszym ciągu prowadzone były działania na rzecz rozwoju branży. W wyniku licznych spotkań z przedstawicielami firm, jak i naukowcami, zrodził się pomysł powołanie, póki co, inicjatywy klastra drzewno-meblarskiego, mającej na celu rozwój tej branży w województwie zachodniopomorskim. 

Obecnie inicjatywa jest na wczesnym etapie działalności, lecz podejmowane są działania mające na celu intensyfikację jej rozwoju, celem powołania Klastra branżowego.