resized_168x126_Audyt_technologiczny.jpg
Audyt technologiczny przeprowadzany przez Konsultanta Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (z lub bez zaangażowania zewnętrznego eksperta), wskaże obszary w działalności Państwa przedsiębiorstw, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju Państwa firmy.

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firm. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb.

Zakres audytu technologicznego obejmuje m.in. 
- analizę sytuacji ekonomicznej firmy,
- analizę kluczowych technologii wykorzystywanych w firmie,
- analizę źródeł pochodzenia technologii oraz stopnia ich zużycia,
-analizę procesu produkcyjnego, istniejących i potencjalnych problemów  technologicznych,
- analizę funkcjonowania firmy w porównaniu do standardów w branży,
- analizę potencjału zasobów ludzkich,
- analizę profilu technologicznego firmy w porównaniu z konkurencją,
- analizę obszaru badawczo-rozwojowego,
- inne obszary, uzgadaniane indywidualnie z Klientem. 

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny stan firmy, pod kątem jej rozwoju technologicznego, wraz z kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa, wnioskami oraz zaleceniami do dalszych działań.

Dodatkowo, otrzymają również Państwo certyfikat udziału w audycie.