resized_168x126_Audyt_innowacyjny.jpg
Audyt innowacyjności w firmie to możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. 

Audyt innowacyjności obejmuje m.in.: 
- analizę kluczowych procesów w firmie pod względem ich funkcjonowania oraz podejścia innowacyjnego, 
- analizę pozycji firmy na rynku względem m.in. dostawców, konkurentów, klientów,
- analizę form współpracy firmy z otoczeniem,
- analizę działań innowacyjnych,
- analizę działań innowacyjnych w firmie na następne 5 lat,
- analizę perspektyw rozwoju rynku,
- inne zakresy, ustalane indywidualnie z Klientem. 

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny poziomu innowacyjności firmy, wraz z możliwościami jej rozwoju, wnioskami oraz kierunkami i zaleceniami do dalszych działań. 

Dodatkowo, otrzymają również Państwo certyfikat udziału w audycie.