Aktualności

Przetarg na dostawę elementów linii produkcyjnej dla firmy EB Akcesoria Meblowe

data publikacji: 2014-12-19 | Aktualności

Logo.pngFirma EB AKCESORIA MEBLOWE EDWARD BANASZAK zaprasza Państwa jako potencjalnych dostawców do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego nr EB RPO I/2014 i zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe. 

Z dniem 19 grudnia br. EB Akcesoria Meblowe rozpoczęła procedurę wyboru dostawcy na elementy linii produkcyjnej wymienionych niżej, zgodnie z zasadą racjonalnej gospodarki finansowej oraz zasadą uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Zamówienie realizowane w ramach projektu "Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy EB Akcesoria Meblowe Edward Banaszak poprzez zastosowanie nowej technologii i nowych produktów" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów linii produkcyjnej:
1. program INWENRTOR CAM lub oprogramowanie równoważne
2. zestaw komputerowy - stacja robocza i ekran 23%u201DLCD
3. szlifierka do płaszczyzn
4. elektrodrążarka wgłębna ACCUTEX AMNC50 lub urządzenie równoważne
5. spawarka MULTISPOT3 wraz ze stanowiskiem lub urządzenie równoważne
6. centrum tokarskie ST-10 lub urządzenie równoważne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 16.03.2015 w siedzibie Zamawiającego.

Termin złożenia oferty: 13.01.2015

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Pełny tekst zapytania ofertowego oraz załączniki dostępne są również na stronie www.eb.net.pl

 

Logo2.jpg