Rozwój branży drzewno-meblarskiej w regionie – problemy i wyzwania
Willa West-Ende, Szczecin, 02.03.2012 r.   

Ponad 30 osób wzięło udział w spotkaniu branży drzewno-meblarskiej zorganizowanym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zachodniopomorskich przedsiębiorców, samorządów oraz uczelni wyższych. W jego trakcie poruszone zostały istotne zagadnienia dla branży, jak certyfikacja drewna konstrukcyjnego, innowacyjne wzornictwo w meblarstwie. Ponadto omówiona została koncepcja inicjatywy klastra drzewno-meblarskiego, która spotkała się z pozytywnym odbiorem. Dowodem na to może być fakt, że zdecydowana większość uczestników spotkania zadeklarowała współpracę z inicjatywą. Już wkrótce podjęte zostaną kolejne działania na rzecz rozwoju branży w regionie.

 

IMG_0007_1.JPG 

 

IMG_0005_1.JPG 

 

IMG_0032_1.JPG 

 

IMG_0033_1.JPG